top of page

ĐỪNG SỢ MỞ CỬA ĐÓN CHÚA KITÔ... ĐỪNG SỢ PHẢI LÀM CHỨNG CHO NIỀM TIN CỦA MÌNH

123.jpg

TGP. HÀ NỘI NEWS

Thời sự

Thời sự

Thời sự
Thường huấn các ban – hội đoàn nam tại Giáo hạt Phú Xuyên

Thường huấn các ban – hội đoàn nam tại Giáo hạt Phú Xuyên

03:37
Phát video
Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội: Chung kết cuộc thi tìm hiểu tiểu sử Đức cha Lambert – Đấng Sáng Lập Dòng

Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội: Chung kết cuộc thi tìm hiểu tiểu sử Đức cha Lambert – Đấng Sáng Lập Dòng

03:00
Phát video
Thánh lễ hành hương và công bố quyết định nâng Sở Kiện thành Trung tâm Hành hương toàn quốc

Thánh lễ hành hương và công bố quyết định nâng Sở Kiện thành Trung tâm Hành hương toàn quốc

04:43
Phát video
bottom of page