top of page

SỰ KIỆN

"Cứ tiến về phía trước, bóng tối sẽ ở lại phía sau. Chỉ cần bạn nỗ lực tỏa sáng thì chẳng ai có thể kéo bạn vào bóng tối".

ƠN THIÊN TRIỆU

ƠN THIÊN TRIỆU

ƠN THIÊN TRIỆU
Tìm kiếm video...
ƠN THIÊN TRIỆU, GIÁO HẠT LÝ NHÂN 2022 : DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HÀ NỘI

ƠN THIÊN TRIỆU, GIÁO HẠT LÝ NHÂN 2022 : DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HÀ NỘI

03:28
Phát video
ƠN THIÊN TRIỆU, GIÁO HẠT LÝ NHÂN 2022 : DÒNG NÔ TỲ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.

ƠN THIÊN TRIỆU, GIÁO HẠT LÝ NHÂN 2022 : DÒNG NÔ TỲ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.

10:03
Phát video
ƠN THIÊN TRIỆU, GIÁO HẠT LÝ NHÂN 2022 : DÒNG NỮ VƯƠNG TRUYỀN GIÁO.

ƠN THIÊN TRIỆU, GIÁO HẠT LÝ NHÂN 2022 : DÒNG NỮ VƯƠNG TRUYỀN GIÁO.

06:00
Phát video

Học Hỏi Tin Mừng Mát-thêu

Học Hỏi Tin Mừng Mát-thêu